Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 010 36 3R6
 • Qmax: 170 m3/giờ
 • Hmax: 1040 (10.4 mH2O)
 • Công suất: 7.5 kw 3 PHASE 345-415△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 5.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 7D5 36 2R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 740 (7.4 mH2O)
 • Công suất: 5.7 kw 3 PHASE 345-415△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 4kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 5D5 36 2R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 820 (8.2 mH2O)
 • Công suất: 4 kw 3 PHASE 345-415△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 3.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 4D4 34 1R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 480 (4.8 mH2O)
 • Công suất: 3.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 3.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 4D4 34 2R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 750 (7.5 mH2O)
 • Công suất: 3.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 3.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 4D4 34 2R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 500 (5 mH2O)
 • Công suất: 3.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 003 34 1R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 470 (4.7 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 003 34 1R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 360 (3.6 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 003 34 2R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 460 (4.6 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 1R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 360 (3.6 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 2R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 650 (6.5 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 2R3
 • Qmax: 65 m3/giờ
 • Hmax: 540 (5.4 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay