Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 25kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 034 36 2R9
 • Qmax: 1110 m3/giờ
 • Hmax: 590 (5.9 mH2O)
 • Công suất: 25 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 25kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 034 36 BR9
 • Qmax: 1940 m3/giờ
 • Hmax: 280 (2.8 mH2O)
 • Công suất: 25 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 25kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 034 36 BW9
 • Qmax: 2050 m3/giờ
 • Hmax: 280 (2.8 mH2O)
 • Công suất: 25 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 010 36 BR8 IE3
 • Qmax: 900 m3/giờ
 • Hmax: 180 (1.8 mH2O)
 • Công suất: 7.5 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 010 36 BR7
 • Qmax: 500 m3/giờ
 • Hmax: 320 (3.2 mH2O)
 • Công suất: 7.5 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 010 36 BR8
 • Qmax: 900 m3/giờ
 • Hmax: 180 (1.8 mH2O)
 • Công suất: 7.5 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 20kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 027 36 2R9
 • Qmax: 1110 m3/giờ
 • Hmax: 500 (5 mH2O)
 • Công suất: 20 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 20kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 027 36 BR9
 • Qmax: 1940 m3/giờ
 • Hmax: 200 (2 mH2O)
 • Công suất: 20 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 20kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 027 36 BW9
 • Qmax: 2050 m3/giờ
 • Hmax: 230 (2.3 mH2O)
 • Công suất: 20 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 16.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 022 36 2R9
 • Qmax: 1110 m3/giờ
 • Hmax: 370 (3.7 mH2O)
 • Công suất: 16.5 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 15kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 020 36 2R8
 • Qmax: 520 m3/giờ
 • Hmax: 670 (6.7 mH2O)
 • Công suất: 15 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 15kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 020 36 2R8 IE3
 • Qmax: 520 m3/giờ
 • Hmax: 670 (6.7 mH2O)
 • Công suất: 15 kw 3 PHASE 345-415△600-690Y 50Hz
Mua ngay