Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

16,518,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 2R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 450 (4.5 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.1kw

14,625,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 34 2R3
 • Qmax: 65 m3/giờ
 • Hmax: 480 (4.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.85kw

5,162,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D2 34 AR4
 • Qmax: 180 m3/giờ
 • Hmax: 100 (1 mH2O)
 • Công suất: 0.85 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

4,043,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH D73 34 1R3
 • Qmax: 110 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

8,861,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 34 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 250 (2.5 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.4kw

3,570,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D5 34 1R2
 • Qmax: 80 m3/giờ
 • Hmax: 130 (1.3 mH2O)
 • Công suất: 0.4 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.4kw

3,613,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D5 34 AR2
 • Qmax: 105 m3/giờ
 • Hmax: 130 (1.3 mH2O)
 • Công suất: 0.4 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.2kw

2,495,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH D25 34 1R0
 • Qmax: 55 m3/giờ
 • Hmax: 80 (0.8 mH2O)
 • Công suất: 0.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.25kw

2,753,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D3 34 1R1
 • Qmax: 70 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.25 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.25kw

3,484,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D3 34 AR2
 • Qmax: 105 m3/giờ
 • Hmax: 80 (0.8 mH2O)
 • Công suất: 0.25 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.7kw

5,764,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 2R2
 • Qmax: 88 m3/giờ
 • Hmax: 240 (2.4 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.75kw

4,474,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 AR3
 • Qmax: 95 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.75 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay