Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-942T25.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-942T25.0
 • Công suất: 25 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1900 m3/h
 • Áp lực: 280 mbar
 • Độ ồn: 75 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

219 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-942T20.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-942T20.0
 • Công suất: 20 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1900 m3/h
 • Áp lực: 200 mbar
 • Độ ồn: 75 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

212 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-942T15.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-942T15.0
 • Công suất: 15 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1900 m3/h
 • Áp lực: 110 mbar
 • Độ ồn: 75 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

183 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T7.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T7.5
 • Công suất: 7.5 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 525 m3/h
 • Áp lực: 400 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

87 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T5.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T5.5
 • Công suất: 5.5 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 525 m3/h
 • Áp lực: 260 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

83 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T25.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T25.0
 • Công suất: 25 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1110 m3/h
 • Áp lực: 580 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

211 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T20.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T20.0
 • Công suất: 20 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1110 m3/h
 • Áp lực: 500 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

204 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T16.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T16.5
 • Công suất: 16.5 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1110 m3/h
 • Áp lực: 315 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

197 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T15.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T15.0
 • Công suất: 15 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 520 m3/h
 • Áp lực: 620 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

120 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T12.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T12.5
 • Công suất: 12.5 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 1120 m3/h
 • Áp lực: 260 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

116 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-902T11.0

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-902T11.0
 • Công suất: 11 kW
 • Điện áp: 345-415△600-720Y
 • Lưu lượng: 525 m3/h
 • Áp lực: 600 mbar
 • Độ ồn: 74 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

104 Kg
Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM (RING BLOWER) MODEL ESC-602ST7.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-602ST7.5
 • Công suất: 7.5 kW
 • Điện áp: 345-415△600-690Y
 • Lưu lượng: 320 m3/h
 • Áp lực: 565 mbar
 • Độ ồn: 73 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

77 Kg
Mua ngay