Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.25kw

2,796,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D3 12 1R1
 • Qmax: 70 m3/giờ
 • Hmax: 100 (1 mH2O)
 • Công suất: 0.25 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.4kw

3,570,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D5 12 1R2
 • Qmax: 80 m3/giờ
 • Hmax: 110 (1.1 mH2O)
 • Công suất: 0.4 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.4kw

3,656,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 0D5 12 AR2
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 110 (1.1 mH2O)
 • Công suất: 0.4 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH D73 12 1R3
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 12 1R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 290 (2.9 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.75kw

4,474,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 AR3
 • Qmax: 95 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.75 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 1R3
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 150 (1.5 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.7kw

5,764,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 2R2
 • Qmax: 88 m3/giờ
 • Hmax: 240 (2.4 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.94kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D2 12 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 350 (3.5 mH2O)
 • Công suất: 0.94 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 1.1kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 12 1R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 380 (3.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 12 2R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 600 (6 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 12 2R3
 • Qmax: 65 m3/giờ
 • Hmax: 550 (5.5 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay