Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 8.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 8.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 8.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 8.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 7.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 18.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 16.5kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 15kw

Liên hệ
Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí Thương hiệu: Goorui - Germany Model: GHBH…
Mua ngay