Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 12 1R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 290 (2.9 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH D73 12 1R3
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 120 (1.2 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 1R3
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 150 (1.5 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.94kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D2 12 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 350 (3.5 mH2O)
 • Công suất: 0.94 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 1.1kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 12 1R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 380 (3.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 003 12 1R7
 • Qmax: 318 m3/giờ
 • Hmax: 190 (1.9 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH D73 34 AR3
 • Qmax: 140 m3/giờ
 • Hmax: 60 (0.6 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 34 1R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 290 (2.9 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 34 1R3
 • Qmax: 110 m3/giờ
 • Hmax: 150 (1.5 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 34 AR2
 • Qmax: 105 m3/giờ
 • Hmax: 140 (1.4 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 34 AR3
 • Qmax: 140 m3/giờ
 • Hmax: 100 (1 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 34 AR4
 • Qmax: 180 m3/giờ
 • Hmax: 70 (0.7 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay