Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 1R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 360 (3.6 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 003 34 1R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 470 (4.7 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 003 34 1R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 360 (3.6 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.94kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D2 12 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 350 (3.5 mH2O)
 • Công suất: 0.94 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.81kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D2 34 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 350 (3.5 mH2O)
 • Công suất: 0.81 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 1.1kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 12 1R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 380 (3.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.1kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 34 1R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 380 (3.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 3.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 4D4 34 1R6
 • Qmax: 165 m3/giờ
 • Hmax: 480 (4.8 mH2O)
 • Công suất: 3.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 12 1R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 290 (2.9 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 34 1R2
 • Qmax: 47 m3/giờ
 • Hmax: 290 (2.9 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.55kw

8,861,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG D73 34 1R3
 • Qmax: 66 m3/giờ
 • Hmax: 250 (2.5 mH2O)
 • Công suất: 0.55 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 0.7kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 001 12 1R3
 • Qmax: 100 m3/giờ
 • Hmax: 150 (1.5 mH2O)
 • Công suất: 0.7 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay