Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Máy thổi khí con sò (ring blower) 1 PHASE 2.2kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 003 12 1R7
 • Qmax: 318 m3/giờ
 • Hmax: 190 (1.9 mH2O)
 • Công suất: 2.2 kw 1 PHASE 200-240△ 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.85kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D2 34 1R4
 • Qmax: 145 m3/giờ
 • Hmax: 160 (1.6 mH2O)
 • Công suất: 0.85 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.85kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D2 34 1R5
 • Qmax: 210 m3/giờ
 • Hmax: 100 (1 mH2O)
 • Công suất: 0.85 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.85kw

5,162,000đ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D2 34 AR4
 • Qmax: 180 m3/giờ
 • Hmax: 100 (1 mH2O)
 • Công suất: 0.85 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 0.85kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D2 34 AR5
 • Qmax: 270 m3/giờ
 • Hmax: 40 (0.4 mH2O)
 • Công suất: 0.85 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.1kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 1D7 34 1R4
 • Qmax: 87 m3/giờ
 • Hmax: 380 (3.8 mH2O)
 • Công suất: 1.1 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D7 34 AR5
 • Qmax: 270 m3/giờ
 • Hmax: 110 (1.1 mH2O)
 • Công suất: 1.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D7 34 1R4
 • Qmax: 145 m3/giờ
 • Hmax: 200 (2 mH2O)
 • Công suất: 1.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D7 34 1R5
 • Qmax: 210 m3/giờ
 • Hmax: 170 (1.7 mH2O)
 • Công suất: 1.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.3kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 1D7 34 AR4
 • Qmax: 180 m3/giờ
 • Hmax: 180 (1.8 mH2O)
 • Công suất: 1.3 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.5kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBG 002 34 1R5
 • Qmax: 120 m3/giờ
 • Hmax: 360 (3.6 mH2O)
 • Công suất: 1.5 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay

Máy thổi khí con sò (ring blower) 3 PHASE 1.6kw

Liên hệ
 • Tên gọi: Máy thổi khí con sò, máy hút chân không, máy sục khí
 • Thương hiệu: Goorui - Germany
 • Model: GHBH 002 34 1R5
 • Qmax: 210 m3/giờ
 • Hmax: 190 (1.9 mH2O)
 • Công suất: 1.6 kw 3 PHASE 200-240△345-415Y 50Hz
Mua ngay