Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ 24/7

Hotline: 0902335707

Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-101M0.2

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-101M0.2
 • Công suất: 0.25 kW
 • Điện áp: 220-240V
 • Lưu lượng: 70 m3/h
 • Áp lực: 100 mbar
 • Độ ồn: 48 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-101T0.2

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-101T0.2
 • Công suất: 0.25 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 70 m3/h
 • Áp lực: 120 mbar
 • Độ ồn: 48 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-201M0.4

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-201M0.4
 • Công suất: 0.4 kW
 • Điện áp: 200-240V
 • Lưu lượng: 80 m3/h
 • Áp lực: 113 mbar
 • Độ ồn: 53 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-201T0.4

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-201T0.4
 • Công suất: 0.4 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 79 m3/h
 • Áp lực: 132 mbar
 • Độ ồn: 53 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-301M0.55

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-301M0.55
 • Công suất: 0.55 kW
 • Điện áp: 200-240V
 • Lưu lượng: 110 m3/h
 • Áp lực: 120 mbar
 • Độ ồn: 57 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-301T0.55

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-301T0.55
 • Công suất: 0.55 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 110 m3/h
 • Áp lực: 120 mbar
 • Độ ồn: 57 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-401M0.85

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-401M0.85
 • Công suất: 0.85 kW
 • Điện áp: 200-240
 • Lưu lượng: 153 m3/h
 • Áp lực: 160 mbar
 • Độ ồn: 63 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-401M1.3

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-401M1.3
 • Công suất: 1.3 kW
 • Điện áp: 200-240
 • Lưu lượng: 153 m3/h
 • Áp lực: 190 mbar
 • Độ ồn: 63 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-401T0.85

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-401T0.85
 • Công suất: 0.85 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 145 m3/h
 • Áp lực: 160 mbar
 • Độ ồn: 63 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-401T1.3

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-401T1.3
 • Công suất: 1.3 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 145 m3/h
 • Áp lực: 200 mbar
 • Độ ồn: 63 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-531M1.5

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-531M1.5
 • Công suất: 1.5 kW
 • Điện áp: 200-240
 • Lưu lượng: 245 m3/h
 • Áp lực: 120 mbar
 • Độ ồn: 64 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay

MÁY THỔI KHÍ EUROVACUUM MODEL ESC-531T1.3

Liên hệ
 • Nhà sản xuất: Eurovacuum - Italia
 • Model: ESC-531T1.3
 • Công suất: 1.3 kW
 • Điện áp: 200-240△345-415Y
 • Lưu lượng: 270 m3/h
 • Áp lực: 100 mbar
 • Độ ồn: 65 dB

Liên hệ: 0902 335 707 (Mr. Nhật)

Email: dinhnhat@kimphatco.com

Mua ngay